HOME

Herent 21

 

Een website voor de politiek bewuste Herentenaar

 

 

 

WEBSITE ONDER CONSTRUCTIE

info@herent21.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het motto “jouw mening telt” trok Herent 21, als nieuw alternatief naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

 

Herent 21 als zuivere gemeentelijke lijst en vrij van elke drukkingsgroep of nationale partij legt de nadruk op het voeren van een beleid dat luistert naar zijn inwoners.

 

Als nieuwkomer 3 zetels behalen geeft aan dat vele Herentenaren vragen naar een “open” beleid en toe zijn aan echte verandering.

 

De kiezer was kritisch en heeft klappen uitgedeeld. Het is dan ook te betreuren dat wij niet werden benaderd om deel uit te maken van een meerderheid .

Maar dit zegt meer over de koers die de meerderheidspartijen wensen te varen.

 

“Welke koers ? “ Ook na de toelichting van de meerderheid in december 2013 is dit nog niet duidelijk.

 

Herent 21 zal ook binnen de oppositie haar taak met enthousiasme waarnemen. Onze raadsleden in de gemeenteraad ; Stef, Tom en Anne zullen kritisch waar nodig en constructief waar het kan opkomen voor de standpunten van Herent 21.

Binnen de ocmw-raad zal Lydie , de dossiers opvolgen en de mening van Herent 21 vertegenwoordigen.

 

Toelichting over het programma van Herent 21 vind je verder op de site .

Het is gebaseerd op de mening en het “gezond verstand” van menig Herentenaar.

Vanuit de partij luisteren wij naar wat leeft bij de bevolking. Politiek voer je immers niet alleen op de gemeenteraad! Wij leggen u en onszelf één beperking op…alles moet gebeuren in functie van de beschikbare middelen.

 

Laat dus van u horen ! Spreek ons allen aan! Herent 21 staat maar al te graag klaar om te luisteren naar uw zorgen, uw mening en uw voorstellen.

Ons programma is geen éénzijdige informatieverstrekking. Herent 21 wil in dialoog gaan met de bevolking. Niet alleen voor de verkiezingen, maar ook de komende 6 jaar.

 

U heeft het misschien wel eens geopperd : “ in de oppositie kan je niets bereiken, de meerderheid heeft toch al beslist “ .

Ik zou liegen als we niet toegeven dat het frustrerend kan zijn; je werkt hard om dossiers te analyseren, kritische vragen te stellen, fouten aan te duiden, goeie tegenvoorstellen uit te werken en toch….en toch blijft de meerderheid bij haar standpunt.

 

Betekent dit dat wij dan lijdzaam moeten toekijken hoe datgene wat vandaag wordt beslist , in belangrijke mate de toekomst zal bepalen ? Niet alleen onze toekomst maar ook die van onze kinderen en kleinkinderen!

 

Neen ! Ook in de oppositie zal Herent 21 blijven mee creatieve ideeën aanreiken en waakzaam toekijken. Uiterst kritisch waar nodig ! Opbouwend waar kan.

Maar we laten van ons horen!

 

Al te vaak hebben inwoners de indruk dat beslissingen boven hun hoofd worden genomen, dat inspraakvergaderingen “een doekje voor het bloeden” zijn.

 

Herent 21 zal blijven strijden voor de inbreng van elke burger die aan een democratisch , duurzaam, sociaal en verdraagzaam Herent wil bouwen.

 

Wij blijven open staan voor uw mening, ook nu, na de verkiezingen!

 

 

Ann Puttemans

Voorzitter Herent 21